Drentse Voedselbossen

Dé plek waar voedselbossen groeien

Lid worden van de Vereniging?

Elke boom telt

Drenthe heeft de ambitie om 1700 hectare nieuw bos te realiseren in 2030 (Landelijke en Drentse Bomen- en Bossenstrategie). Voedselbossen passen in de ambities en de Vereniging Drentse Voedselbossen helpt mee om levensvatbare voedselbossen te laten ontstaan. En dat is van belang.

Cursussen

Want, een boom planten is niet zo moeilijk, een boom doen overleven wel. Het Drents Voedselbos Loket is het aanspreekpunt voor inwoners,overheden en bedrijven. Zij kunnen hier terecht met alle vragen rond voedselbossen in Drenthe. Het loket verzorgt lezingen, cursussen, een platform, excursies, advies, uitwisseling, inspiratie, activiteiten en wederzijdse hulp.

Samen doen

Bij elkaar kijken, stekjes delen, op excursie gaan, artikelen, boeken en films uitwisselen; het is maar een greep uit wat de verening doet. Samen zorgen we voor collectieve korting of centrale inkoop van plantmateriaal. En op termijn zal de vereniging helpen met het opzetten van lokate voedsel-verkooppunten.

Ledenvoordeel

Als lid van de vereniging Drentse Voedselbossen heb je toegang tot het kennisloket, kun je deelnemen aan cursussen, lezingen en excursies tegen gereduceerd tarief en heb je exclusief toegang tot het afgeschermde platform.

 

Aantal leden

De teller staat nu op:

280

 

 

Een donatie doen?

De Vereniging heeft een ANBI-status en dient daarmee het algemeen belang. Draag je de vereniging een warm hart toe? Dan is jouw donatie van harte welkom. Een betaallink vind je in deze oranje knop:

 

Drentse Voedselbossen

Het begon allemaal met een cursus ‘ontwerp je voedselbos’ in Midden-Drenthe. Niet 8 maar ruim 80 mensen meldden zich direct aan. Een overweldigend aantal! Mensen die op vele vlakken verschilden, maar waar een grote gemene deler werd uitgesproken: Door samen te leren, elkaar te helpen in ieders project en door duurzaam met elkaar verbonden te blijven in een vereniging kunnen al onze projecten langdurig succesvol zijn. Speerpunt daarin is de individuele vrijheid in je eigen project, op je eigen perceel en daarmee biodiverse voedselbossen met een persoonlijk karakter.

Sommige voedselbossen in Drenthe worden aangelegd op gemeentegrond, zijn openbaar en worden gerund door vrijwilligers. De vereniging zal wandel- en fietsroutes maken langs verschillende voedselbossen. Wanneer de productie goed op gang gekomen is, zal de vereniging faciliteren in fruitverwerkingsmachines.

De vereniging bestaat nog maar net, de oprichting was op 16 juni 2022. Nu al heeft de vereniging groot effect gehad in de regio. Alleen al in Midden-Drenthe wordt momenteel 25-40 ha voedselbos aangelegd, namen 45 mensen deel aan de cursus en staan er nog 50 mensen op wachtlijst. Naar aanleiding van de grote animo heeft de gemeente Midden Drenthe met onze hulp actief beleid geformuleerd ten aanzien van spelregels voor voedselbossen.

Even de feiten op een rijtje. Voedselbossen dragen bij aan:

  • lokale voedselvoorziening;
  • sociale cohesie;
  • experimentele natuurinzichten;
  • afkoeling van de aarde;
  • CO2 opslag;
  • het vasthouden van water
  • Vergroten biodiversiteit.
  • Klimaatadaptatie
  • Een voedselbos levert noten, vruchten, bessen, paddenstoelen, eetbare meerjarige groenten, kruiden, knollen en wortels. Van de opbrengsten van de voedselbossen worden ook producten gemaakt zoals thee, jam, sappen, gebruiksvoorwerpen (manden, stokken, bouwmaterialen), medicinale planten, honing, zeep.

De Vereniging Drentse Voedselbossen wordt bekostigd door de Provincie Drenthe, gemeenten in Drenthe en donateurs. Dit maakt het mogelijk dat je gewoon gratis antwoord krijgt op je vraag, je een basiscursus kunt volgen tegen een heel geringe eigen bijdrage en verdieping kunt zoeken met korting. Daarnaast werken we samen met Landschapsbeheer Drenthe om projecten tot uitvoering te brengen, IVN  Drenthe in informatie voor scholen en Natuur en Milieufederatie Drenthe als het gaat om het begeleiden van bewonersinitiatieven die samen duurzaam en blijvend toekomstbestendig initiatieven ontplooien die gericht zijn op het delen van voedsel en spullen. Voor mensen die wel graag mee willen doen, maar de eigen bijdrage niet kunnen bekostigen, biedt dit mogelijkheden. Neem dan vooral contact op!