Wat is er te doen in en rond de Drentse Voedselbossen?

25 februari 10.00 - 12.30 uur

Algemene Ledenvergadering

Op 15 april zal de jaarlijkse Ledenvergadering voor de Vereniging Drentse Voedselbossen plaatshebben. Tegelijkertijd wordt op die ochtend ook een stekken-ruil-dag georganiseerd. De ALV is in Het Berkenhofje op het terrein van Alteringerhof aan de Molenstraat in Beilen. Aanvang 10 uur

Cursus Ontwerp je Voedselbos, 2023

Ontwerp je Voedselbos

Vierdaagse basiscursus voor mensen die interesse hebben in de aanleg van een voedselbos.

Data: start voorjaar en start najaar 2023

Tijden: 9.30 - 16.30

Locatie: Beilen

lees meer:

Aanmelden