Vereniging Drentse Voedselbossen

De Vereniging Drentse Voedselbossen heeft tot doel om de levensvatbaarheid van alle Drentse voedselbossen te ondersteunen en te stimuleren. Het is niet zo moeilijk om een boom te planten, het is wel moeilijk om bomen te laten overleven. Daar zijn drie zaken voor nodig:

Goed plantmateriaal: de vereniging ondersteunt in de keuze voor plantmateriaal en sluit collectieve kortingspakketten aan met goede kwekers.

Goede kennis: het Drents Voedselbos Loket organiseert basiscursussen, verdiepingsworkshops en excursies voor leden van de vereniging.

Samen doen: door initiatieven te verbinden kun je als lid bij elkaar kijken, elkaar helpen, samen oogsten en inspiratie opdoen.

Door de vereniging wordt zichtbaar dat Drenthe inmiddels een lint van voedselbossen heeft. Via de vereniging krijgen voedselbossen ook een stem in de politiek en worden we gesprekspartner in de grote maatschappelijke opgave van klimaatadaptatie, CO2 en stikstof, natuurontwikkeling en landbouw.

Ben je nog geen lid: meld je dan hier aan.

Verantwoording en rapportage

De vereniging zag het levenslicht op 16 juni 2022. Dit projectplan markeert de start van de vereniging.

Projectplan oprichting 2022

Het jaarverslag van 2022 beschrijft de snelle groei en de wijze waarop  het momentum wordt benut en tevens beschrijft het de noodzaak om toe te groeien naar een nieuwe verenigingsstructuur en nieuwe begroting die inspelen op de vragen van zowel leden, burgers en ondernemers als ook gemeenten  en de provincie Drenthe. 

Jaarverslag 2022

en de

Jaarrekening 2022

Ook de gewijzigde statuten zijn hier te dowloaden

Getekende akte 22 mei 2023

Alsook de notulen van de beide Algemene Ledenvergaderingen die in 2023 zijn gehouden

ALV 15 april 2023

ALV 22 april 2023

 

Het nieuwe projectplan 'pilot Vereniging Drentse Voedselbossen', het vervolg op de oprichting van de vereniging en het Loket, is nu ook gereed. Daarin is opgenomen de geïntegreerde meerjarenbegroting van 2022-2026.

Projectplan Pilot Vereniging Drentse Voedselbossen

Projectplan Voedsel-delen